Our privacy policy.

Wettelijke informatie
Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Truck – en Tankcleaning Tack NV, Ingelmunstersteenweg 58, 8780 Oostrozebeke, België, Tel: +(32) 56 66 65 09, info@tankcleaning.com.

A. INLEIDING
De privacy van de bezoekers van onze website is erg belangrijk voor ons en we doen er alles aan om deze te beschermen. Dit beleid legt uit wat we met uw persoonlijke gegevens doen.
Als u instemt met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, kunnen wij cookies gebruiken telkens wanneer u onze website bezoekt.

B. VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
De volgende soorten persoonlijke informatie kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

 • informatie over uw computer, waaronder uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie en besturingssysteem;
 • informatie over uw bezoeken aan en gebruik van deze website, waaronder de verwijzingsbron, duur van het bezoek, bekeken pagina’s en websitenavigatiepaden;
 • informatie die u invoert tijdens het gebruik van de diensten op onze website;
 • informatie die wordt gegenereerd tijdens het gebruik van onze website, met inbegrip van wanneer, hoe vaak en onder welke omstandigheden u deze gebruikt;
 • informatie uit communicatie die u per e-mail of via onze website naar ons verzendt, met inbegrip van de inhoud van de communicatie en metadata;
 • alle andere persoonlijke informatie die u ons stuurt.

Voordat u de persoonlijke gegevens van een andere persoon aan ons bekendmaakt, moet u de toestemming van die persoon verkrijgen voor zowel de bekendmaking als de verwerking van die persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit beleid.

C. GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE
Persoonlijke informatie die u ons via onze website verstrekt, zal worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid of op de relevante pagina’s van de website worden gespecificeerd. Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor het volgende:

 • het beheren van onze website en ons bedrijf;
 • het personaliseren van onze website voor u;
 • het mogelijk maken van uw gebruik van de diensten die beschikbaar zijn op onze website;
 • het verzenden van niet-marketing commerciële berichten;
 • u e-mailberichten te sturen waar
 • u specifiek om hebt gevraagd;
 • het verzenden van onze e-mailnieuwsbrief, als u daarom hebt verzocht (u kunt ons op elk moment laten weten dat u de nieuwsbrief niet langer nodig hebt);
 • het verzenden van marketingcommunicatie met betrekking tot ons bedrijf of het bedrijf van zorgvuldig geselecteerde derden waarvan wij denken dat deze interessant voor u kan zijn, indien u hier specifiek mee hebt ingestemd, via e-mail of een vergelijkbare technologie (u kunt ons op elk moment informeren als u niet langer marketingcommunicatie wenst);
 • het verstrekken aan derden van statistische informatie over onze gebruikers (maar deze derden zullen niet in staat zijn om individuele gebruikers te identificeren op basis van deze informatie);
 • het behandelen van vragen en klachten door of over u met betrekking tot onze website;
 • onze website veilig te houden en fraude te voorkomen het controleren van de naleving van de voorwaarden voor het gebruik van onze website; en
 • ander gebruik.

Als u persoonlijke informatie verstrekt voor publicatie op onze website, kunnen wij deze informatie publiceren en anderszins gebruiken in overeenstemming met de licentie die u aan ons verleent.

Uw privacy-instellingen kunnen worden gebruikt om de publicatie van uw informatie op onze website te beperken en kunnen worden aangepast via privacycontroles op de website.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken voor hun direct marketing of die van andere derden.

D. OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan al onze werknemers, functionarissen, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of onderaannemers als dit redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet.

We kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan elk lid van onze bedrijvengroep (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen) als dit redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet.

We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken

 • voor zover we daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • in verband met lopende of toekomstige juridische procedures;
 • om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen ten behoeve van fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico); en
 • aan elke persoon waarvan wij redelijkerwijs geloven dat deze een verzoek kan indienen bij een rechtbank of andere bevoegde autoriteit voor openbaarmaking van die persoonlijke informatie wanneer, naar onze redelijke mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit redelijkerwijs de openbaarmaking van die persoonlijke informatie zou kunnen bevelen.
  Behalve zoals bepaald in dit beleid, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken.

 

E. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT
Informatie die wij verzamelen kan worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen tussen de landen waarin wij actief zijn om ons in staat te stellen de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit beleid.

Persoonlijke informatie die u indient voor publicatie op onze website kan via het internet beschikbaar zijn over de hele wereld. Wij kunnen het gebruik of misbruik van dergelijke informatie door anderen niet voorkomen.

U gaat uitdrukkelijk akkoord met de overdracht van persoonlijke informatie zoals beschreven in deze Sectie E.

F. BEWAREN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
Deze Sectie F beschrijft ons beleid en onze procedure voor het bewaren van gegevens, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke informatie.
Persoonsgegevens die wij verwerken voor welk doel of welke doelen dan ook, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor dat doel of die doelen.

Niettegenstaande de andere bepalingen van deze Sectie F, bewaren we documenten (inclusief elektronische documenten) die persoonsgegevens bevatten:

 • voor zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn;
 • als we van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor lopende of toekomstige juridische procedures; en
 • om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen ten behoeve van fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico).
 

G. BEVEILIGING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
We nemen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
We slaan alle persoonlijke informatie die u verstrekt op onze beveiligde (met wachtwoord en firewall beveiligde) servers op.
U erkent dat de overdracht van informatie via het internet inherent onveilig is en dat wij de veiligheid van gegevens die via het internet worden verzonden niet kunnen garanderen.

H. WIJZIGINGEN
We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. Je moet deze pagina af en toe controleren om er zeker van te zijn dat je wijzigingen in dit beleid begrijpt. Wij kunnen u per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen in dit beleid.

I. UW RECHTEN
U kunt ons opdragen u alle persoonlijke informatie te verstrekken die wij over u hebben; het verstrekken van dergelijke informatie is afhankelijk van het leveren van het juiste bewijs van uw identiteit. Voor dit doel accepteren wij gewoonlijk een door een notaris gewaarmerkte fotokopie van uw paspoort plus een originele kopie van een energierekening met uw huidige adres.
We kunnen persoonlijke informatie waar u om vraagt achterhouden voor zover dit wettelijk is toegestaan.

U kunt ons te allen tijde opdragen om uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden.

In de praktijk zult u gewoonlijk vooraf uitdrukkelijk instemmen met ons gebruik van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden, of we zullen u de mogelijkheid bieden om u af te melden voor het gebruik van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden.

J. WEBSITES VAN DERDEN
Onze website bevat hyperlinks naar en details over websites van derden. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van derden.

K. INFORMATIE BIJWERKEN
Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die wij over u hebben, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

L. COOKIES

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein bestand dat door een internetserver wordt verzonden en op uw computer wordt opgeslagen. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen we een bericht waarin we uitleggen waarom we cookies gebruiken, namelijk de cookiebanner.

U kunt cookies zelf uitschakelen via uw internetbrowser. De standaardinstellingen van uw browser zijn meestal ingesteld om alle cookies te accepteren. De Help-functie van uw browser geeft u specifieke informatie over cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies kunt u vinden in ons cookiebeleid.